ІСТОРИЧНА СПРАВКА


        Кафедра нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин створена у 1977 році на базі лабораторії морфології сільськогосподарських тварин, яка була організована кандидатом біологічних наук, доцентом С.Ф.Сікачиною у 1975 році. Першим завідувачем кафедри був видатний винахідник України доцент І.П.Шаптала. У різні роки кафедрою завідували: доктор ветеринарних наук, професор Я.М.Захрялов, кандидати наук, доценти  М.Г.Коновалов, С.Ф.Сікачина, Л.М.Коршунова, В.В.Сентюрін. З 2002 року кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор, академік АнВШУ П.М.Гаврилін, член Всесвітньої асоціації ветеринарних анатомів. 


         Значний вклад у розвиток кафедри внесли доценти С.Ф.Сікачина, О.С.Воловенко, В.М.Чоботарьов, А.С.Кириленко, І.П.Шаптала, В.І. Золотарьова, Л.М.Коршунова, В.В.Грачова, М.Г.Коновалов.